Archive for май 2014 | Monthly archive page

Платформата LEGO MINDSTORMS EV3 е разработена за две различни групи от потребители – за домашно ползване (деца и любители) и за учебни цели (ученици и учители). От LEGO са разработили базови комплекти за различните групи, както и няколко допълнителни комплекта.

И все пак, няма ясна граница между двата вида потребители. Няма проблем да се използва комплекта за учебни цели вкъщи, нито пък е грешно да се използва домашната версия в училище. Тази статия има за цел да изясни разликите между двете продуктови линии, така че Вие да решите кой продукт ще е по-добър за Вас. → Read more